www.obatcinaasli.com

Batuk, Paru-paru dan Pilek

Urut berdasarkan

Bird's Nest Chuan Peipagao

Chuan Xiong Cha Tiao Wan

Extractum Sanshedan Chuanbei Pipa

Ganmao Cough Juice

Ginseng Chuan Bei Peipa Goa

Halyntam Ke Liau Dan Capsule

Halyntam Ke Liau Dan Sirup

Luo Han Kuo Loquat Jelly

Qing Tan Su

Tan Ke Jing

Yin Qiao Jie Du Pian

Yinchiao Tablet ( Chieh Tu Pien )

Young Yum Pills